Номиновани брендови у категорији Услужна предузећа - мала и средња предузећа

(према класификацији АПР-а, без обзира на категорију услуга, сем производних/пословних услуга)
ПРАВИЛА ГЛАСАЊА:

Молимо Вас да приликом гласања обратите пажњу на следеће:
1. У свакој категорији можете гласати само за једног учесника! Обратите пажњу на то, јер након датог гласа не можете променити одлуку и гласати за неког другог учесника у датој категорији.
2. Гласање је анонимно.
3. Можете гласати за најбоље брендове у свим категоријама, а можете дати глас и само у једној категорији.