Номиновани брендови у категорији Најуспешније увођење стартап предузећа

Могућност да се пријаве имају сва стартап предузећа основана од 01.01. до 31.12.2017. која су регистрована у Србији и где инвестиције за развој стартапа не превазилазе 1 милион €.
ПРАВИЛА ГЛАСАЊА:

Молимо Вас да приликом гласања обратите пажњу на следеће:
1. У свакој категорији можете гласати само за једног учесника! Обратите пажњу на то, јер након датог гласа не можете променити одлуку и гласати за неког другог учесника у датој категорији.
2. Гласање је анонимно.
3. Можете гласати за најбоље брендове у свим категоријама, а можете дати глас и само у једној категорији.