{caption}

Методологија избора

Начин избора најбољих брендова

Кредибилитет и непристрасност избора најбољих гарантују сами организатори, али и посебно установљена методологија избора најбољих брендова, развијена у сарадњи са професорима са Економског факултета Универзитета у Београду. Методологија подразумева оцењивање успеха виђеног очима потрошача, пословних партнера, стручњака и чланова жирија, али и очитованог кроз резултате пословања и предузетих активности у вези номинованих брендова и предузећа. Тежи се да се максимално објективизирају резултати и оцене, а сходно наведеном групе критеријума за избор најбољих у различитим категоријама су:

  • тржишно-финансијски критеријуми
  • перцепција испитаника
  • оцене стручног жирија
     

Тржишно финансијски критеријуми

Тржишно-финансијски (пословни) критеријуми полазе од конкретних вредности, које одређени бренд/предузеће ствара, а могу се измерити (раст промета, добит, стопа добити, инвестиције у бренд, тржишно учешће у грани, извоз бренда – апсолутно и релативно, правни аспекти регистрације жига, стандарди квалитета, признања и награде и друштвена одговорност, удео домаћих компоненти у производњи, раст запослености итд). Избор конкретних мерила успеха разликује се у зависности од саме категорије у којој се неко номинује, пратећи на тај начин специфичност конкретног бизниса.
 
Податке достављају предузећа (тј. овлашћени представници), попуњавајући онлајн упитник на званичном веб сајту Акције. Они то чине под пуном моралном и правном одговорношћу и уз достављање доказних материјала за поједине сертификате, награде и остале податке. Контрола и корекција врше се на основу званичних података ПКС, НБС, АПР и других институција, и на основу сазнања чланова комисије и жирија.
 
О обимности посла, говори и податак, да је, на пример у акцији „Најбоље из Србије 2017“ само за бодовање номинованих у делу тржишно-финансијских (пословних) критеријума обрађено око 8000 података који су се тицали: општих инфомрација о бренду, прихода/промета, добити, инвестиција, тржишног учешћа, извоза, заштите од фалсификовања, стандарда квалитета, кретања запослености, друштвене одговорности, добијених признања итд.

На основу ових података, израчунавањем се дошло до близу 2500 појединачних резултата, који су затим збројени у финална 196 резултата за брендове и предузећа. Тиме су сумарно приказани поени сваког од номинованих на основу тржишно-финансијских (пословних) критеријума. 
 

Гласање потрошача и стручне јавности

Перцепција и ставови потрошача, стручне јавности и пословних партнера о брендовима важан су показатељ тржишне позиције појединачних брендова у Србији. Зато се спроводи више истраживања чији резултати представљају други критеријум избора (онлајн гласање различитих категорија посетилаца веб сајта из земље и иностранства, гласање пословних партнера путем анкета, ставови стручне јавности). На овај начин гласа преко 5.000 особа (посматрајући просек за претходне три акције), а очекује се да ове године буде и значајно већи број гласова пристиглих на овај начин.
 

Оцена стручног жирија

Чланови жирија, на основу свог искуства и компетентности, врше оцену вредности појединих номинованих брендова, ценећи и ствари које нису ушле у истраживања и анализу, а на основу своје стручне процене, при чему они по правилу могу да дају 20 од 100 поена, осим у неким специфичним категоријама, где је број поена који додељује жири, појединачно и групно, лимитиран на 30 од 100.

Жири чине представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Министарства привреде, Привредне коморе Србије и истакнути стручњаци у бројним областима, који ће на основу свог искуства и знања оценити пријављене компаније и брендове.


Детаљно разрађен начин избора по категоријама можете преузети на следећим линковима:


 

Гласајте

У Акцији Најбоље из Србије пресудан је глас потрошача. Део поена потрошачи дају кроз куповину производа и услуга (што се види кроз финансијске и тржишне параметре), а други део путем директног гласања до 31. маја 2019. на страници Гласање.

Рекли су о акцији

ТАМБУРИЦА ФЕСТ - др Јован Пејчић, директор

Награда нам чини част и признање да смо на правом путу у мисији очувања и неговања културно-историјских вредности наше земље.