{caption}

Историјат

Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и ове године покреће акцију „Најбоље из Србије“, у оквиру које ће бити изабрани најуспешнији робни и корпоративни брендови на домаћем тржишту, као и најбољи извозници, манифестације и стартап предузећа. У акцији могу да учествују сва предузећа која послују у Србији, конкуришући за признање у одређеним категоријама, зависно од делатности, порекла предузећа и бренда.

Од почетка акције прошло је 15 година. Сада већ давне 2004. године покренута је акција под називом „Најбоље робне марке Србије“, која од 2008. године мења назив у „Најбоље из Србије”, како би се проширио опсег номинација. Основни циљ због којег је покренута био је допринос афирмацији домаћих компанија и производа који су по квалитету, цени и осталим елементима, равноправни светским конкурентима. Организатори дуги низ година били су Привредна комора Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација (као и претходна надлежна министарства за област трговине, потрошача и тржишта) и Привредни преглед. 

Пратећи модерне трендове, сугестије учесника и стање на тржишту, организатори су акцију унапређивали, како у погледу методологије, тако и са аспекта награда, категорија, начина номиновања, организовања завршне свечаности, коришћења симбола акције и читавог низа других аспеката. Да је акција наишла на добар одјек међу привредницима говори и податак да је од почетка, закључно са прошлогодишњом (тринаестом), номиновано преко 1850 брендова у различитим категоријама, чему треба додати и одређени број кандидата за избор у категоријама у којима се није спроводио стандардни поступак номинације (попут категорија личног бренда у функцији промоције Србије, избора јубиларних и специјалних награда и слично).

За ових тринаест акција, укупно је било 336 добитника који су освајали главне награде (статуе), неки и по више пута, и са поносом су користили знак „Најбоље из Србије“ као елемент престижа, кроз комуникацију, паковања, корпоративне брошуре и на друге начине. Томе треба придодати и око 80 добитника награда Топ корнер и преко 60 добитника повеља (плакета) и специјалних признања. Сваке године је и све већи број потрошача, стручњака и привредника, који се укључују у процес оцењивања номинованих и гласања за најбоље и који прате акцију на веб сајту, друштвеним мрежама и путем других видова комуникације. Претходних неколико година је по правилу преко 5000 њих гласало за најбоље, дајући тиме додатну вредност акцији и наградама, али и сигурност да су изабрани стварно најбољи.


 

Рекли су о акцији

ТАМБУРИЦА ФЕСТ - др Јован Пејчић, директор

Награда нам чини част и признање да смо на правом путу у мисији очувања и неговања културно-историјских вредности наше земље.