Номиновани брендови у категорији Најбољи модни бренд (одећа, текстил, обућа, кожна галантерија и аксесоари)

Најбољи модни бренд се бира у областима које покривају одећа, текстил, обућа, кожна галантерија и аксесоари, или њихова комбинација.
ПРАВИЛА ГЛАСАЊА:

Молимо Вас да приликом гласања обратите пажњу на следеће:
1. У свакој категорији можете гласати само за једног учесника! Обратите пажњу на то, јер након датог гласа не можете променити одлуку и гласати за неког другог учесника у датој категорији.
2. Гласање је анонимно.
3. Можете гласати за најбоље брендове у свим категоријама, а можете дати глас и само у једној категорији.