Номиновани брендови у категорији Најбољи бренд онлајн услуга

Могућност да се пријаве имају сва предузећа која су регистрована у Србији и чији је бренд онлајн услуга развијен у Србији, при чему може пословати и на регионалном и на глобалном нивоу.
ПРАВИЛА ГЛАСАЊА:

Молимо Вас да приликом гласања обратите пажњу на следеће:
1. У свакој категорији можете гласати само за једног учесника! Обратите пажњу на то, јер након датог гласа не можете променити одлуку и гласати за неког другог учесника у датој категорији.
2. Гласање је анонимно.
3. Можете гласати за најбоље брендове у свим категоријама, а можете дати глас и само у једној категорији.