Технолошко партнерство ДООWeAct

Технолошко партнерство ДОО

Технолошко партнерство доо је софтверска комапнија која се бави развојем аплиакција за клијенте из веома захтевних области финансија, телекомуникација и медицине. Наши клијенти су из Европске Уније, Сједињених Америчких Држава и Канаде. Концентрисани смо на мобилне и друге безбедне платформе.

Пословање се обавља у складу ISO 9001 и 27000 стандардима. Наш етички кодекс нас обавезује да послујемо поштено и друштвено одговроно, поштовањем закона сваке земље. Од самог оснивања посвећујемо се доследном предузетништву, нагарђујући спосбност и трудећи се да оставримо етичку испарвност на свим нивоима.

У акцији Најбоље из Србије желимо да представимо нашу платформу WeAct, која је на протеклом Arch Summit 20019 Vodafone и владе Луксембургa имала позив за учешће и остварила запажен успех, као и да смо добили позив за учешће на предстојећи Web summit у Лисабону.

WeAct платформа омогућава безбедну комуникацију. Потребну серверску инфраструктуру је могуће имати у просторијама фирме клијента, за разлику од других сличних платформи које се користе где корисници немају никакву контролу над порукама и другим медијима које размењују, на нашој платформи се поруке чувају локално, на страни мобилног телефона и никоме другом нису доступне.

Речима технологије WeAct је Unified Secure Communication & Services Platform први у свету те врсте. WeAct платформа нуди могућност оставривања аудио и видео позива. Интегрисани су и сервиси читања вести са разних извора, као могућност обављања плаћања.

Технолошко партнерство ДОО
ул. Вука Караџића бр. 7, Београд
0605888552