Номиновани брендови у категорији Најбољи „мали“ туристички смештај у Србији

Mогућност да се пријаве имају предузетници, мала и микро предузећа, код којих је број запослених мањи од 50, бруто приходи до 2,5 милиона евра и/или вредност средстава до 1 милион евра.
ПРАВИЛА ГЛАСАЊА:

Молимо Вас да приликом гласања обратите пажњу на следеће:
1. У свакој категорији можете гласати само за једног учесника! Обратите пажњу на то, јер након датог гласа не можете променити одлуку и гласати за неког другог учесника у датој категорији.
2. Гласање је анонимно.
3. Можете гласати за најбоље брендове у свим категоријама, а можете дати глас и само у једној категорији.