Alto Media Solution Group д.о.о.Life in Belgrade

Alto Media Solution Group д.о.о.

Life in Belgrade je Business адресар & Lifestyle News портал.

Адресар садржи основне информације о најбољим брендовима и најквалитетнијим услугама у Београду.
На порталу се налази 13 базичних тематских рубрика са Online вестима из Београда, региона и света.
Избор вести је профилисан, намењен захтевним читаоцима, лишен сензационализма и усмерен ка позитивној страни живота.

Портал пружа ефикасну и перманентну медијску заступљеност фирмама које се оглашавају преко банера или путем годишњих медијских пакета и мултимедијалних презентација.

Концепт Life in Belgrade - Life Anywhere:
Давањем лиценце и преношењем платформе за рад на сервер клијента, наша компанија омогућава advertising агенцијама, да по принципу Plug & Play, моментално могу да покрену платформу у матичним градовима (Life in Ljubljana, Life in Zagreb...) и да уносе на портал тематске вести, градске адресе и пословне медијске пакете.

Alto Media Solution Group д.о.о.
Грге Јанкеса 10, Београд
060 7375 537