Привредно друштво за производњу промет и услуге ДИГ д.о.о КрушевацДИГ д.о.о Крушевац

Привредно друштво за производњу промет и услуге ДИГ д.о.о Крушевац

Пун назив фирме: Предузеће за производњу промет и услуге ДИГ друштво са ограниченом одговорношћу Крушевац.
Скраћени назив: ДИГ доо Крушевац.

Предузеће је основано 11.06.1991 године.Предузеће најпре ради увозно-извозне послове за потребе наших предузећа у Србији и других бивших република СФРЈ.

Од 1995 године предузеће почиње са вршењем сервисних услуга грађевинских машина и виљушкара, трговином резервним деловима за исте, што је и данас примарна делатност.

За 28 година успешног рада фирма ДИГ je увек имала позитиван пословни резултат, никада блокирана, редовно измирује све обавезе према држави, радницима и пословним партнерима,поседује пословни простор.

Привредно друштво за производњу промет и услуге ДИГ д.о.о Крушевац
Крушевац Доситејева 9/115
063623721