Слободна зона ПиротSlobodna zona Pirot

Слободна зона Пирот

Слободна Зона Пирот омогућава ефикасно пословање и значајне уштеде обједињавајући све погодности за инвестирање и пословање на једном месту.

Налази се на Паневропском коридору X и у близини коридора VIII и IV на удаљености 25км од Српско-Бугарске границе. Почела је са радом 1998. године на укупно 17ha, а у 2018. се простире се на 122ha и обухвата „greenfield“ и „brownfield“ локације.

У режиму Слободне зоне Пирот послује 25 производних фирми и око 100 трговинских, међу којима се налазе велика, мала и средња предузећа у којима је запошљено око 6.000 радника. Наши корисници су остварили у 2018. години укупан обрт од 700 милиона евра.

Поред погодности које нуди Република Србија, закон о Слободним зонама, корисници су ослобођени локалних такси и такси за изградњу и експлоатацију објеката. Можете саградити складиште / фабрику или користити постојећу инфраструктуру на “greenfield ” или “brownfield” локацијама.

Омогућавамо веома брзу реализацију процедуре увоза/извоза робе. Ефикасности доприноси и прусуство царинског рефереата и терминала за царинске прегледе у зони. Пружамо услуге организације домаћег и међународног транспорта, услуге складиштења, претовара робе.

Слободна зона Пирот је у 2018. годину проглашена за најбољу слободну зону у Европи и трећу на свету од стране FDI magazine, “Financial Times”-a.

Слободна зона Пирот
Николе Пашића бб, Пирот
+381 10 2150073