PRO-MENS ДОО НИШPro-Mens - SUANPAN MENTALNA ARITMETIKA

PRO-MENS ДОО НИШ

SuanPan ментална аритметика је образовно-развојни програм намењен деци у развоју (5-14 година). Примарни циљеви програма су јачање пажње, меморије, концентрације и самопоуздања. Овај програм развија брзину и тачност, развија алтернативни начин размишљања и активира целокупни развојни процес код деце, а постигнути резултати су трајни.

Власник програма SuanPan, центар PRO-МЕNS ин Ниша је децембра 2016. године добио сертификат ISO 9001:2015 као потврду да је систем пословања квалитетом усаглашен са највишим стандардима, за „Образовање, технике образовања и методе учења”. Програм на коме смо базирали сертификацију је управо SuanPan ментална аритметика.

SuanPan ментална аритметика има међународно заштићени жиг и депонована ауторска дела у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије. SuanPan бренд дефинисан је књигом оперативних правила и процедура и књигом визуелно-графичких стандарда.

Подршку програму дали су Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, и надлежна министарства у Црној Гори и БиХ. Са Привредном комором Србије, у оквиру српског павиљона, SuanPan бренд је чак два пута наступио на престижном сајму франшизинга у Паризу. Систем пословања центра PRO-MENS усклађен је са Европским етичким кодексом.

SuanPan програм се кроз наш ланац франшиза реализује у целом региону (Србија, БиХ, Црна Гора), а број деце која су успешно савладала програм од 2013. године премашује 15.000.

PRO-MENS ДОО НИШ
Вожда Карађорђа 47, Ниш
063/8095611