Ковано гвожђе МесарошKovano gvožđe Mesaroš

Ковано гвожђе Месарош

Као припадник треће генерације занатлија, 2013. оснивам уметничку ковачку радионицу под данашњим називом „Ковано гвожђе Месарош“. Одласком оца у пензију, он и даље активно и свакодневно учествује у раду радионице,јер она у пословању почива на традицији накупљеног знања током више генерација.

Пословна политика наше радионице је бити поуздан,одговоран,производити гарантованог квалитета и стиктно поштовање договорених рокова.Основна разлика наше радионице и других сличних у бранши је та што ми све своје производе,сваки његов елеменат,искључиво израђујемо ручно, ковањем на традиционалан начин и загревањем у ковачкој ватри. Док већина купује готове елементе и само их склапа.

У завршној обради сваки наш производ пролази кроз врхунску традиционалну методу заштите и контроле квалитета. У том смислу Министарство привреде РС 2014.нам је издало оговарајући сертификат. Чланови смо и удружења „Старих и уметничких заната Војводине“ од 2014.

Као врхунац признања нашег рада и потврде квалтета, једини смо у бранши, од када је установљено право на коришћење знака од Покрајинске Владе АП Војводине стекли право на називање својих производа сертификатом „Најбоље из Војводине“, који нам је уручен 13.05.2015. на 82. Пољопривредном сајму у Новом Саду, на којем смо излагали. На 84. пољопривредном сајму 2017. године добили смо две бронзане медаље за „Добар дизајн“ пешачке капије. Ковано гвожђе Месарош је од 2018. године носилац ознаке „Регионални бренд Бачке".

Ковано гвожђе Месарош
Јована Поповића 41, Бечеј
064 200 32 04