Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"

Бања „Русанда“ се налази на обали највећег сланог језера у Србији, у прелепом парку богатом флором и фауном. Од давнина се препричавају легенде о лековитости блата наше бање.
Управо овде, на обали језера, у прелепом окружењу нетакнуте природе 1867 године је створено лечилиште, које је прерасло у данашњу Специјалну болницу за рехабилитацију „Русанда“.

Лековитост блата, односно пелоида је први пут потврђена у Царској академији у Бечу, а очувана је до данас. У Бањи се уз песму птица, шетњама по парку и међу цветним лејама уз звук фонтане медитира и опушта сваки наш гост.

У ‘”Русанди” се примењују разни облици физикалне терапије која се заснивају на примени различитих облика физичке енергије у сврху лечења, оспособљавања и медицинске рехабилитације оболелих и повређених особа, спречавања погоршања и рецидива обољења.

- Кинезитерапија представља једну од најважнијих мера медицинске рехабилитације.
- Радни терапија се бави рехабилитацијом болесника мануелним, креативним, уметничким, социјалним, рекреативним, едукативним и другим техникама.
- Електротерапија коју примењујемо у нашој бањи подразумева примену електричне енергије у циљу лечења. Поред ње примењујемо Магнетотерапију, Ласеротерапију, Biotron светлосну терапију,Терапију ултразвуком, Хидротерапију и Пелоидотерапију коју би смо посебно издвојили. Она подразумева примену минералног пелоида , лековитог блата у терапијске сврхе.

Специјална болница за рехабилитацију "Русанда"
Banja Rusanda bb, 23270 Melenc
0605599301