СП Ласта а.д.SP "LASTA" a.d.

СП Ласта а.д.

СП Ласта је лидер у друмском превозу путника у Србији и Југоисточној Европи и један од водећих брендова у нашој земљи. Постављањем високих стандарда у пословању и следећи основне вредности које се односе на сигурност превоза, поузданост аутобуса и квалитет услуге, остварили смо позицију значајног и друштвено одговорног партнера.

Са дугом традицијом, искусним особљем и нашом флотом која данас броји 848 аутобуса, годишње пређемо преко 80 милиона километара и превеземо више од 100 милиона путника. Основна делатност СП Ласта је друмски путнички саобраћај, а пратеће делатности обављају се кроз пружање услуга сервисирања и туризма.

Свест о социјалној одговорности као и просперитет у пословању пружа нам могућности ангажовања у многим спортским, културним, уметничким и хуманитарним активностима које су од значаја за целу друштвену заједницу.

Наши планови усмерени су на даље ширење капацитета, наставак ангажовања на пословима везаним за инвестиционо одржавање и повећавање удобности и квалитета рада у свим сегментима у циљу сталног побољшања квалитета услуга нашим корисницима и унапређења одговорности према свим учесницима у саобраћају.

Увек у сусрет захтевима наших корисника за радост нових путовања.

СП Ласта а.д.
Београд
064 8323 392