МПП ЈЕДИНСТВО АД СЕВОЈНОМПП ЈЕДИНСТВО АД СЕВОЈНО

МПП  ЈЕДИНСТВО  АД  СЕВОЈНО

МПП “Јединство“ Севојно је отворено акционарско друштво са преко 70 година традиције и искуства на пројектовању и извођењу свих врста хидро и термотехничких инсталација, постројења за припрему и развод паре,воде, гаса и течних горива; топлана, система за снабдевање водом за пиће, изградње спољних инсталација и свих врста грађевинских радова.

Стално улагање у кадрове и инвестирање у најсавременију опрему и механизацију од преко 2 милиона ЕУР годишње, омогућава да сваки уговорени посао изврши квалитетно и на задовољство инвеститора.

Високим квалитетом досада изведених радова омогућена је константна упосленост, тако да на домаћем тржишту „ Јединство“ учествује у реализацији објеката: Фабрика воде у Ужицу, Златибору, Пироту и Сељашници; колектор у Врању; ССГ у Београду, Нишу, С. Паланци, Ковину; Складиште нафтних деривата Пожега; Интегрална заштита у Рафинерији Панчево; Водоснабдевање општина З. Поток, К. Митровица и Звечан; гасоводне мреже у Ужицу и Златибору ; гранични прелаз у Гостуну и Котроману; Гондола на Златибору; ТЦ Звездара и др.

Тренутно најзначајни пројекат на коме Јединство заједно са конзорционим партнером МХПС из Јапана изводи радове је Постројење за десумпоризацију димних гасова у ТЕНТ-у, чија уговорена вредност прелази 90 милиона еура.

Поред изузетно значајних објеката на којима је ангажовано у Србији, Јединство је присутно и на тржиштима у Црној Гори, БИХ, Словенији и Русији.

МПП ЈЕДИНСТВО АД СЕВОЈНО
СЕВОЈНО , УЛ. ПРВОМАЈСКА ББ
031 532911