Јавно предузеће „Пошта Србије”, БеоградПошта Србије

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд

Пошта Србије располаже највећом инфраструктурном и логистичком пословном мрежом у земљи, која покрива целокупну територију Републике Србије. Посвећеност 15000 радника и традиција дуга 179. година, гаранција су да се уз услуге Поште брже повезуjе и лакше послује.

У складу са мисијом Предузећа – развој и пружање висококвалитетних и широко доступних поштанских, финансијских и информатичко-комуникационих услуга, уз економски самоодрживо и интерно и екстерно корпоративно одговорно пословање, Пошта пружа универзалне поштанске услуге и поседује ексклузивно право на обављање резервисаних услуга у оквирима одређених лимита по маси и цени, које гарантује држава.

Поред претежне делатности, Предузеће обавља и поштанске активности комерцијалног сервиса, промет и дистрибуцију поштанских марака и вредносница, финансијске делатности, заступање и посредовање у осигурању, телекомуникације (кабловске, бежичне, сателитске и остале телекомуникационе услуге), рачунарско програмирање и информационе услужне делатности повезане са телекомуникацијама, штампање и издавање, друмски превоз терета, складиштење, изнајмљивање некретнина и управљање њима. Асортиман Поште броји више од 500 услуга високог квалитета, брзине и поузданости.

Пошта Србије друштвено одговорне праксе спроводи подједнако у свим областима рада чиме доприноси стварању бољег радног и животног окружења и укупног привредног амбијента, с обзиром на своју лидерску позицију.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403
011/ 3064 -107