Друштво за производњу и трговину на велико и мало Vega д.о.о. ВаљевоVEGA D.O.O. VALJEVO

Друштво за производњу и трговину на велико и мало Vega д.о.о. Ваљево

Компанија VEGA Ваљево се бави увозом, набавком, складиштењем, продајом и дистрибуцијом лекова, медицинских средстава, дијететских производа, козметичких и средстава опште употребе, са традицијом у пословању дугом 25 година и оствареним приходом од продаје у претходној години од 18 милијарди динара, чиме учествује у снабдевању више од 20% тржишта. У нашем пословном систему запослено је 400 радника.

Пословном систему VEGA припада и ланац апотека, Z.U. Апотека “Vegafarma”, са 50 огранака, широм земље.
Основни циљ компаније VEGA представља ефикасну дистрибуцију производа из велепродајног асортимана, у складу са захтевима купца, као и континуирани процес унапређења квалитета услуге са жељом за стварање чврстих партнерских односа.

Пословање компаније усклађено је са актуелним смерницама стандарда везаним за квалитет, заштиту животне средине, безбедност и заштиту здравља на раду.

Друштвена одговорност компаније VEGA огледа се у подржавању бројних успешних хуманитарних и других друштвено корисних акција и пројеката.

Наградом Бизнис партнер за 2017. годину, VEGA је сврстана међу 44 најуспешније компаније из тринаест земаља региона.

VEGA је дугогодишња, нераскидива карика између произвођача и крајњег корисника.

Друштво за производњу и трговину на велико и мало Vega д.о.о. Ваљево
0658699074