Институт за ратарство и повртарствоИнститут за ратарство и повртарство

Институт за ратарство и повртарство

Институт за ратарство и повртарство основан је 1938. године oдлуком Министарства пољопривреде Краљевине Југосалвије. У 2018. години Влада Републике Србије прогласила је институт за ратарство и повртарство институтом од националног значаја за Републику Србију.

У институту је запослено 100 доктора наука и преко 300 високо образованих стручњака.
Основна и примењена истраживања, која су основна делатност института, усмерена су на стварање сорти и хибрида ратарских, повртарских, као и великог броја крмних, индустријских, лековитих и зачинских биљака.

Институт спроводи истраживања у оквиру области биотехничких наука, као што су генетика и оплемењивање, семенарство, микробиологија, физиологија и биохемија, агрохемија, мелиорација земљишта, фитопатологија, ентомологија, фитофармација и токсикологија и др.

институт поседује цертификате немачке цертификационе куће TÜV SÜD за стандарде ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Поред тога, две лабораторије института (лабораторија за испитивање семена и лабораторија за земљиште и агроекологију) су усаглашене са захтевима стандарда ISO 17025 на основу чега поседујемо акредитације од стране АТС (Акредитационо тело Србије), а Лабораторија за испитивање семена је свој рад такође усагласила са zahtevima ISTA (International Seed Testing Association) стандарда чији цертификат поседује.

Током 80 година постојања, у институту је створено преко 1500 сорти и хибрида, а под робним брендом „NS SEME“ институт извози семенску робу у 33 земље.

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30, Нови Сад
0214898100