{caption}

O akciji

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i ove godine pokreće akciju „Najbolje iz Srbije“, u okviru koje će biti izabrani najuspešniji robni i korporativni brendovi na domaćem tržištu, kao i najbolji izvoznici, manifestacije i startap preduzeća. U akciji mogu da učestvuju sva preduzeća koja posluju u Srbiji, konkurišući za priznanje u određenim kategorijama, zavisno od delatnosti, porekla preduzeća i brenda.

Od početka akcije prošlo je 15 godina. Sada već davne 2004. godine pokrenuta je akcija pod nazivom „Najbolje robne marke Srbije“, koja od 2008. godine menja naziv u „Najbolje iz Srbije”, kako bi se proširio opseg nominacija. Osnovni cilj zbog kojeg je pokrenuta bio je doprinos afirmaciji domaćih kompanija i proizvoda koji su po kvalitetu, ceni i ostalim elementima, ravnopravni svetskim konkurentima. Organizatori dugi niz godina bili su Privredna komora Srbije, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (kao i prethodna nadležna ministarstva za oblast trgovine, potrošača i tržišta) i Privredni pregled. 

Prateći moderne trendove, sugestije učesnika i stanje na tržištu, organizatori su akciju unapređivali, kako u pogledu metodologije, tako i sa aspekta nagrada, kategorija, načina nominovanja, organizovanja završne svečanosti, korišćenja simbola akcije i čitavog niza drugih aspekata. Da je akcija naišla na dobar odjek među privrednicima govori i podatak da je od početka, zaključno sa prošlogodišnjom (trinaestom), nominovano preko 1850 brendova u različitim kategorijama, čemu treba dodati i određeni broj kandidata za izbor u kategorijama u kojima se nije sprovodio standardni postupak nominacije (poput kategorija ličnog brenda u funkciji promocije Srbije, izbora jubilarnih i specijalnih nagrada i slično).

Za ovih trinaest akcija, ukupno je bilo 336 dobitnika koji su osvajali glavne nagrade (statue), neki i po više puta, i sa ponosom su koristili znak „Najbolje iz Srbije“ kao element prestiža, kroz komunikaciju, pakovanja, korporativne brošure i na druge načine. Tome treba pridodati i oko 80 dobitnika nagrada Top korner i preko 60 dobitnika povelja (plaketa) i specijalnih priznanja.

Svake godine je i sve veći broj potrošača, stručnjaka i privrednika, koji se uključuju u proces ocenjivanja nominovanih i glasanja za najbolje i koji prate akciju na veb sajtu, društvenim mrežama i putem drugih vidova komunikacije. Prethodnih nekoliko godina je po pravilu preko 5000 njih glasalo za najbolje, dajući time dodatnu vrednost akciji i nagradama, ali i sigurnost da su izabrani stvarno najbolji.
 


 

Glasajte

U Akciji Najbolje iz Srbije presudan je glas potrošača. Deo poena potrošači daju kroz kupovinu proizvoda i usluga (što se vidi kroz finansijske i tržišne parametre), a drugi deo putem direktnog glasanja do 31. maja 2019. na stranici Glasanje.

Rekli su o akciji

ALFA-PLAM A.D. - Goran Kostić, gen. direktor

Kompanija Alfa-Plam već par godina sa ponosom ističe simbol „Najbolje iz Srbije“. Priznanje nas obavezuje, ali je i potvrda ispravnosti razvojnog puta koji je naša kompanija postavila pred sobom i koji sa uspehom realizuje.