Članovi žirija

Žiri čine predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije i istaknuti stručnjaci u brojnim oblastima, koji će na osnovu svog iskustva i znanja oceniti prijavljene kompanije.

Ovogodišnji žiri čine:

Marko Čadež

Marko Čadež
predsednik Privredne komore Srbije – predsednik Žirija

Marko Čadež je predsednik Privredne komore Srbije (PKS) i član  Borda direktora Evrokomora (EUROCHAMBRES) iz reda zemalja van EU. Na funkciju predsednika PKS izabran je u decembru 2014, sa mesta potpredsednika zaduženog za modernizaciju komorskog sistema i direktora predstavništava Komore u Nemačkoj i Austriji. Član je Ekonomskog saveta Razvojne agencije Srbije. Obavljao je  funkciju predsednika Upravnog odbora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).
 
Stručnjak je za srpsko - nemačke odnose i komunikacije i jedan od osnivača i član UO Foruma Srbija-Nemačka.
 
Rođen je 1. juna 1977. godine u Beogradu. Školovao se u Nemačkoj, gde je 2001. diplomirao na Akademiji za marketinške komunikacije u Frankfurtu.
 
Od 2003. do dolaska u Privrednu komoru Srbije, radio je u Ambasadi Nemačke u Beogradu – gotovo deceniju kao portparol Ambasade. Bio je i koordinator nemačke medijske kuće Deutsche Welle za Srbiju i Crnu Goru i koordinator programa i savetnik za politička pitanja i komunikacije pri Fondaciji Konrad Adenauer u Beogradu.
 
Govori nemački i engleski.


Rasim Ljajić

Rasim Ljajić
potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija

Rođen je 1964. godine u Novom Pazaru gde je završio osnovnu i srednju školu, a Medicinski fakultet u Sarajevu. U periodu od 1989. do 2000. godine radio je kao novinar za brojne dnevne i periodične listove na prostoru bivše SFRJ.
 
Politikom se bavi od 1990. godine, kada je izabran za generalnog sekretara SDA Sandžaka.
 
Predsednik je Socijaldemokratske partije Srbije koja je osnovana 2009. godine.
 
Nakon petooktobarskih promena izabran je za ministra za nacionalne i etničke zajednice u Vladi SRJ.
 
Posle izbijanja krize na jugu Srbije, u decembru 2000. godine imenovan je za potpredsednika Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. U avgustu 2001. godine imenovan je za potpredsednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju.
 
Nakon potpisivanja Beogradskog sporazuma u martu 2003. godine izabran je za ministra za ljudska i manjinska prava u Savetu ministara SCG. Od jula 2004. godine predsednik je Nacionalnog saveta za saradnju sa MKTJ, a od jula 2006. koordinator za sprovođenje Akcionog plana za završetak saradnje sa tim sudom.
Od septembra 2005. godine do jula 2008. godine bio je predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.
 
Bio je ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije od 15. maja 2007. do jula 2008. godine. Istu funkciju obavljao je i u Vladi formiranoj u julu 2008. godine, kao i nakon njene rekonstrukcije u martu 2011. godine do 2012. godine.
 
Bio je potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija od 2012. do 2014. godine.
 
Od aprila 2014. do avgusta 2016. godine bio je potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, a istu funkciju je obavljao i u mandatu Vlade u periodu 2016-2017. godine.
 
Nedeljnik „Vreme“ proglasio ga je za ličnost 2004. godine, a Evropski pokret u Srbiji dodelio mu je priznanje ,,Najevropljanin” za oblast politike u 2005. godini.
 
Dobitnik je i Povelje ,,Dragoljub Stošić” za građansku hrabrost 2010. godine, a Udruženje menadžera Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope ga je 2016. godine proglasilo za najministra jugoistočne i srednje Evrope.
 
Služi se engleskim i ruskim jezikom.
 
Oženjen, otac dvoje dece.


Goran Knežević

Goran Knežević
ministar privrede

Rođen je 1957. godine u Banatskom Karlovcu. Za ministra privrede izabran je 11. avgusta 2016. godine, kada je postavio pet prioriteta u radu Ministarstva: unapređenje privrednog ambijenta, završetak privatizacije, profesionalnija i efikasnija javna preduzeća, kontinuirana podrška malim i srednjim preduzećima i rast investicija. Bio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije od jula 2012. do septembra 2013. godine.

Obavljao je posao savetnika generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad od oktobra 2013. do kraja juna 2014. godine, kada je imenovan na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.

Bio je predsednik Izvršnog odbora SO Zrenjanin i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od 2004. do 2009. godine bio je na funkciji predsednika Opštine Zrenjanin, nakon čega i prvi gradonačelnik Zrenjanina. Kao gradonačelnik Zrenjanina bio je dobitnik prestižnog priznanja „Gradonačelnik s vizijom“ kao najbolji lider jedne lokalne samouprave u Srbiji, dok je Zrenjanin istovremeno proglašen „Gradom budućnosti“.

Aktivno se bavio sportom kao košarkaš zrenjaninskog „Kombinata Servo Mihalj“, novosadske „Vojvodine“ i beogradskog „Partizana“. Od 2005. do 2006. godine obavljao je funkciju predsednika Košarkaškog saveza Srbije i Crne Gore.

Od 1983. do 1990. godine radio je u Kombinatu „Servo Mihalj Zrenjanin“, a od 1990. do 2000. godine obavljao funkciju generalnog direktora kompanije „Servo Mihalj Turist“.

Oženjen, otac četvoro dece.


dr Saša Veljković

dr Saša Veljković
profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu

Dr Saša Veljković je zaposlen na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, u zvanju redovnog profesora. Na osnovnim studijama predaje predmete Marketing i Marketing usluga, a na master studijama predmete Brend menadžment i Direktni marketing, kao i Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima. Na doktorskim studijama Ekonomskog fakulteta je angažovan na izvođenju nastave na predmetu Marketing 1D. Na Fakultetu je bio angažovan i van nastave: član Kolegijuma (2002-2004), član Saveta Ekonomskog fakulteta (2006-2009), Rukovodilac Centra za permanentno stručno usavršavanje (2008-2015), predsednik i član više komisija Ekonomskog fakulteta.

Stekao je značajno praktično iskustvo u saradnji sa organizacijama i kompanijama iz različitih oblasti. Rukovodio je ili učestvovao u izradi preko 40 projekata u oblasti marketinga, marketinga usluga, istraživanja tržišta, brend menadžmenta, strategijskog marketinga itd. Inovacione kurseve i predavanja kompanijama i organizacijama držao je preko 70 puta. Ima bogato konsultantsko iskustvo, kako u preduzećima, tako i kroz saradnju sa institucijama i organizacijama

Aktivan je član više poslovnih i naučnih udruženja i autor većeg broja stručnih i naučnih radova, među kojima je i nekoliko udžbenika i monografija, između ostalog i nagrađivana knjiga „Brend menadžment u savremenim tržišnim uslovima“.

Saša Veljković je uključen u projekat „Najbolje iz Srbije” od samog početka. Njegov doprinos je naročito značajan u pogledu metodologije, ali i u drugim stručnim aspektima ove akcije.


Renata Pindzo

Renata Pindžo
pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

Dr Renata Pindžo je vanredni profesor na Fakultetu FEFA u Beogradu gde predaje Upravljanje investicijama i Investiciono odlučivanje.

Od avgusta 2014. godine obavlja poslove pomoćnika ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, zadužena za Sektor turizma. Pre toga, u periodu od 2008 do 2014. godine bila je angažovana kao pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija i privrede i Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2003. godine i magistrirala. Doktorirala je maja 2011. godine.

Član je Nacionalnog saveta za razvoj turizma Republike Srbije od 2013. godine.

Dosadašnje iskustvo obuhvata i više od 13 godina aktivnog angažovanja na poslovima menadžment konsaltinga i finansijskog savetovanja. Kao dugogodišnji rukovodilac u Sektoru za finansijski konsalting Deloitte-a, sarađivala je sa vodećim preduzećima iz različitih privrednih grana, ali i sa klijentima iz finansijskog sektora.

Pored toga, kao konsultant bila je angažovana na pružanju kompletne savetodavne pomoći pri transakcijama (merdžeri i akvizicije, privatizacija) klijentima iz privatnog i javnog sektora, na određivanju strategija razvoja preduzeća različitih delatnosti, na utvrđivanju i razvoju poslovnih procedura.

U Ekonomskom institutu je, pored ostalog, bila angažovana na poslovima istraživanja i analiziranja tržišta. Takođe, sarađivala je sa brojnim međunarodnim institucijama (USAID, EAR, DIFID i GTZ) na složenim projektima restrukturiranja srpske ekonomije.

Objavila je više od 60 naučnih i stručnih radova.


Mihailo Vesović

Mihailo Vesović
savetnik predsednika Privredne komore Srbije

Mihailo Vesović, rođen 3. maja 1972. godine u Beogradu. Završio Mašinski fakultet u Beogradu, smer Industrijsko inženjerstvo.

Radio kao Sekretar Udruženja za metalnu i elektro industriju PKS, zatim obavljao funkciju Pomoćnika ministra u Ministarstvu privrede i privatizacije i Ministarstvu trgovine i usluga. Nakon toga bio Potpredsednik PKS zadužen pre svega za ekonomske odnose sa inostranstvom, Direktor Centra za inovacije i Zamenik generalnog menadžera PKS. Danas je savetnik Predsednika PKS, zadužen za poslove vezane za digitalnu transformaciju privrede.

Učestvovao u kreiranju prvog programa za podršku razvoja klastera, organizovao veliki broj međunarodnih sajamskih nastupa srpske privrede, predvodio veći broj međunarodnih trgovinskih misija, bio zamenik kopredsedavjućeg Mešovitog komiteta Srbije i Rusije, bio Predsednik Skupštine Nacionalnog naftnog komiteta, učestvovao u realizaciji većeg broja međunarodnih projekata EU i Svetske banke, bio koordinator više akcija Najbolje iz Srbije.


Ilija Cerović

Ilija Cerović
v.d. direktora Televizije Srbije
Glavni i odgovorni urednik Obrazovno-naučnog programa

Ilija Cerović rođen je 30.05. 1961. godine u Tušinji, Crna Gora. Završio je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 1985. godine, sa zvanjem Diplomirani arheolog – praistoričar.

Od 1986. do 1991. godine radi u Arheološkoj zbirci Crne Gore u Podgorici kao arheolog, gde stiče stručno zvanje kustosa.

Od 1991. godine započinje honorarni rad, a od 1996. godine stiče i stalno zaposlenje u RTS. U tadašnjoj Naučnoj redakciji do 2001. godine radi sa zvanjem – urednik emisije. Za to vreme autor i urednik je preko 250 emisija, intervjua i serija naučno-istraživačkog, dokumentarnog i naučno-popularnog žanra, među kojima se posebno pamte emisije – serije Naučni leksikon, Arheološko leto, Šarkamen – antička carska palata?, Prolazak keltskog konjanika, MEDIJANA 2000., Istorija srpske arheologije, ECCE HOMO – Dragoslav Srejović, Papirni fenix, VIMINACIUM – Lumen Meum, INOVACIJE – korak dalje, Razotkrivanje zaborava, Znak nove ere, ...

Od oktobra 2001. do marta 2012. godine radi na mestu Odgovornog urednika Naučne redakcije. Novim konceptom programa i stvaranjem preduslova za njegovu realizaciju snimljeno je više naučno-popularnih filmova koji su bili u konkurenciji za neku od nagrada na međunarodnim festivalima. Dodeljena su dva Grand prix, dva specijalna priznanja i dve prve nagrade.

Od marta 2012. godine radi na mestu odgovornog urednika Redakcije za nauku i obrazovanje, u čijem sastavu su Rubrike za nauku, ekologiju i opšteobrazovanje.

Avgusta 2015. godine izabran je na mesto Glavnog i odgovornog urednika Obrazovno-naučnog programa RTS, a od septembra iste godine postavljen za v.d. direktora Televizije Srbije.

Kao autor naučno-dokumentarnih TV filmova dobio je više domaćih i međunarodnih priznanja na festivalima naučno-dokumentarnog, arheološkog i etnološkog filma.

Dobitnik je i više zahvalnica, povelja i plaketa za izuzetan doprinos na promociji, popularizaciji i razvoju nauke u Srbiji.

Član je Saveta Međunarodnog festivala etnološkog filma u Beogradu.

Član je Komisije Republike Srbije za saradnju sa organizacijom UNESKO.


Vera Vida

Vera Vida
predsednica UO Centra potrošača Srbije

Predsednica je Centra potrošača Srbije, CEPS-a. Po zanimanju dipl. pravnik. Zaštitom potrošača bavi se od 2006. godine. Bila je predsednica Udruženja potrošača Južnog Banata i potpredsednica Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Beograd. 

Od 2008. godine nalazi se na čelu Centra potrošača Sbije, saveza koji u svom sastavu ima 16 udruženja za zaštitu potrošača. Član je Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača i predsednica Saveta potrošača, predsednica svih evidentiranih udruženja potrošača. Tokom svog bavljenja zaštitom potrošača učestvovala na brojni edukacijama u Briselu, studijskim putovanjima i posetama udruženja potrošača, Austriji, Nemačkoj, Turskoj, Sloveniji, Grčkoj... koje je organizovalo Ministarstvo nadležno za zaštitu potrošača. Aktivno učestvovala u donošenju Zakona o zaštiti potrošača. Član je brojnih komisija i tela koja se bave bezbednošću proizvoda.


 

Glasajte

U Akciji Najbolje iz Srbije presudan je glas potrošača. Deo poena potrošači daju kroz kupovinu proizvoda i usluga (što se vidi kroz finansijske i tržišne parametre), a drugi deo putem direktnog glasanja do 31. maja 2019. na stranici Glasanje.

Rekli su o akciji

TAMBURICA FEST - dr Jovan Pejčić, direktor

Nagrada nam čini čast i priznanje da smo na pravom putu u misiji očuvanja i negovanja kulturno-istorijskih vrednosti naše zemlje.