Udruženje eko BeGEko Bag

Udruženje eko BeG

Prvo ekološko socijalno preduzeće u Srbiji, bavi se reciklažom bilborda, promocijom socijalnog preduzetništva (upošljavanjem žena preko 50 godina), promocijom reciklaže i ponovnom upotrebom materijala.

Trenutno je nas četiri žene starije od 54 godine. Moja koleginica Jovanka Brujić i ja Ivanka Stamenović smo osnivači. Još dve žene koje su zaposlene u stalnom radnom odnosu i rade u IKEA-i za potrebe IKEA-e i njenih potrošača.

Naša ciljna grupa su kompanije koje se na ovaj način oglašavaju – reklamiraju, to jest promovišu svoje proizvode ili usluge. Razgradljivost banera je za 1500 godina, a površine po kampanji se mere u stotinama kvadrata.

Naši proizvodi su razni upotrebni predmeti kao što su: torbe, modnog i konferencijskog tipa, razne fascikle, novčanici, kese za promotivni materijal, cegeri, cardholderi...
Kompanije su u obavezi da posle završene reklamne kampanje pošalju banere na reciklažu, koja se radi samo inostranstvu i košta mnogo, a za uzvrat ne dobijaju ništa.

Uz saradnju sa nama, za mnogo manje novca nastavljaju najmanje godinu dana najjeftiniju reklamnu kapanju. Na ovaj način pokazuju svoje društveno odgovorno poslovanje. Neposredno pomažu zaštitu životne sredine, i socijalno preduzetništvo.

Udruženje eko BeG
Sime Igumanova 4, 11118 Beograd
061 155 73 73