Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča"Specijalna bolnica za rehabilitaciju Objekat "VUJAN"

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča"

Na samo 130 km od Beograda, nalazi je jedinstvena Atomska banja. Okružena šumovitim brdima i planinama, na nadmorskoj visini od 460 m, predstavlja jedinstvenu oazu mira i tišine. Odlikuje se umereno kontinentalnom klimom koja postepeno prelazi u planinsku zbog čega je boravak gostiju tokom čitave godine vrlo prijatan.

Bogat biljni pokrivač, guste listopadne šume, livade posute cvećem i lekovitim biljem, na svakom koraku deluju okrepljujuće i umirujuće na organizam.

Mineralne vode koje su ispitane na teritoriji Gornje Trepče, mogu se koristiti za medicinsku rehabilitaciju obolelih od reumatskih bolesti (zapaljenskih i degenerativnih), neuroloških bolesti (multipla skleroza, parkinsonova bolest, stanje posle cerebrovaskularnog inzulta i mnoge druge) kao i bolesti gastrointestinalnog trakta i perifernih krvnih sudova.

Svakom pacijentu se pristupa individualno i već prvog dana boravka nakon pregleda lekara počinje sa korišćenjem preporučene terapije.

Na prvom mestu su balneoterapije (hidromasaža i pasivno kupanje) u mineralnoj vodi zatim i sve ostale fizikalne terapije (elektroterapija, kinezi terapija i manualna masaža).

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gornja Trepča"
Gornja Trepča bb
0606340168