Basna dooEBC Biochar (EBC biougalj)

Basna doo

Biougalj (BC) je proizvod pirolize dobijen od organskih ostataka iz šumarstva i poljoprivrede. U kontrolisanim uslovima pirolize sirovina se pretvara u karbon sa veoma visokom poroznošću i unutrašnjom površinom od 400 m2 / g.

Ova struktura obezbeđuje visoku apsorpciju toksina i pojačava aktivnost u bilo kom mikrobiološkom sistemu. Da bi se primenjivao BC u poljoprivredi, potrebno je ispuniti zahteve u skladu sa evropskim zakonom i Evropskim certifikatom o biouglju (EBC).

1) Biougalj u stočarstvu: BC može da se meša u hrani za sve vrste životinja kao što su goveda, svinje, piletina i riba. Na prvom mestu efekat se ogleda u zdravijoj životinji. Ali takođe je povećana stopa rasta (10% - 30%) i smanjenja emisija metana. Pokazuje bolji kvalitet mleka, mesa i jaja. BC može umanjiti ili zameniti potrebu za antibioticima u stočarstvu. BC se akumulira u stajnjaku gdje se napuni biljnim esencijalnim hranjivim elementima i dugoročno poboljšava učinak đubriva. Izgrađuje humus i uravnotežuje vlažnost tokom sušnih perioda.

2) Biougalj u poljoprivredi: primena BC na zemljište može da zameni/umanji mineralno đubrivo i pokazuje pozitivan uticaj na rast biljaka, prinos i kvalitet voća. Izgrađuje humus, održava vlažnost i sprečava curenje nitrata i pesticida u podzemne vode.

3) Biougalj u biogas postrojenjima: BC u biogas postrojenjima poboljšava električni izlaz, smanjuje potrebu za ulaznim materijalom i stabilizuje proces.

4) Proizvodnja: Tokom proizvodnje biouglja energija se može iskoristiti.

Basna doo
Atenica 1, Čačak
0646440141