Nominovana preduzeća i organizacije u kategoriji Najbolji „mali“ turistički smeštaj u Srbiji

Mogućnost da se prijave imaju preduzetnici, mala i mikro preduzeća, kod kojih je broj zaposlenih manji od 50, bruto prihodi do 2,5 miliona evra i/ili vrednost sredstava do 1 milion evra.
PRAVILA GLASANjA:

Molimo Vas da prilikom glasanja obratite pažnju na sledeće:
1. U svakoj kategoriji možete glasati samo za jednog učesnika! Obratite pažnju na to, jer nakon datog glasa ne možete promeniti odluku i glasati za nekog drugog učesnika u datoj kategoriji.
2. Glasanje je anonimno.
3. Možete glasati za najbolje preduzeće/organizaciju u sve tri kategorije, a možete dati glas i samo u jednoj ili dve kategorije.