Nominovana preduzeća i organizacije u kategoriji Najuspešnije uvođenje startap preduzeća

Mogućnost da se prijave imaju sva startap preduzeća osnovana od 01.01. do 31.12.2017. koja su registrovana u Srbiji i gde investicije za razvoj startapa ne prevazilaze 1 milion €.
PRAVILA GLASANjA:

Molimo Vas da prilikom glasanja obratite pažnju na sledeće:
1. U svakoj kategoriji možete glasati samo za jednog učesnika! Obratite pažnju na to, jer nakon datog glasa ne možete promeniti odluku i glasati za nekog drugog učesnika u datoj kategoriji.
2. Glasanje je anonimno.
3. Možete glasati za najbolje preduzeće/organizaciju u sve tri kategorije, a možete dati glas i samo u jednoj ili dve kategorije.