Nominovana preduzeća i organizacije u kategoriji Uslužna preduzeća - mala i srednja preduzeća

(prema klasifikaciji APR-a, bez obzira na kategoriju usluga, sem proizvodnih/poslovnih usluga)
PRAVILA GLASANjA:

Molimo Vas da prilikom glasanja obratite pažnju na sledeće:
1. U svakoj kategoriji možete glasati samo za jednog učesnika! Obratite pažnju na to, jer nakon datog glasa ne možete promeniti odluku i glasati za nekog drugog učesnika u datoj kategoriji.
2. Glasanje je anonimno.
3. Možete glasati za najbolje preduzeće/organizaciju u sve tri kategorije, a možete dati glas i samo u jednoj ili dve kategorije.