Nominovana preduzeća i organizacije u kategoriji Najbolji brend onlajn usluga

Mogućnost da se prijave imaju sva preduzeća koja su registrovana u Srbiji i čiji je brend onlajn usluga razvijen u Srbiji, pri čemu može poslovati i na regionalnom i na globalnom nivou.
PRAVILA GLASANjA:

Molimo Vas da prilikom glasanja obratite pažnju na sledeće:
1. U svakoj kategoriji možete glasati samo za jednog učesnika! Obratite pažnju na to, jer nakon datog glasa ne možete promeniti odluku i glasati za nekog drugog učesnika u datoj kategoriji.
2. Glasanje je anonimno.
3. Možete glasati za najbolje preduzeće/organizaciju u sve tri kategorije, a možete dati glas i samo u jednoj ili dve kategorije.