{caption}

Награде

Сви номиновани брендови учешћем у акцији добијају могућност да:

 • промовишу своју компанију и бренд
 • представе нове производе и услуге
 • јачају своју позицију на тржишту
 • јачају везе са постојећим клијентима
 • шире мрежу клијената и пословних партнера


Награде за све учеснике:

 • промоција на сајту акције www.najboljeizsrbije.com
 • промоција на сајту Привредне коморе Србије www.pks.rs
 • промоција у публикацији посвећеној Акцији
 • помињање у свим ПР активностима везаним за акцију (најавним, током акције и после акције)
 • промоција на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • учешће на завршној свечаности


Награде за победнике по категоријама:

 • статуа, као главна награда за победнике по категоријама
 • право употребе знака „Најбоље из Србије 2019“ у маркетиншким активностима
 • промоција на сајту акције www.najboljeizsrbije.com
 • промоција на сајту Привредне коморе Србије www.pks.rs
 • посебна промоција у публикацији посвећеној Акцији
 • помињање у свим ПР активностима везаним за „Најбоље из Србије“ (најавним, током акције и после акције)
 • промоција на друштвеним мрежама Акције (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • промоција током завршне свечаности – кратак промо филм
 • промотивни ролап на којем ће бити сви добитници награда за 2019.
 • промоција добитника у активностима Привредне коморе Србије и Министарствa трговине, туризма и телекомуникација током читаве године (сајмови, привредне изложбе, бизнис форуми)

 


 

Рекли су о акцији

ТАМБУРИЦА ФЕСТ - др Јован Пејчић, директор

Награда нам чини част и признање да смо на правом путу у мисији очувања и неговања културно-историјских вредности наше земље.