Nominovana preduzeća i organizacije u kategoriji Najbolja turistička manifestacija u funkciji promocije Srbije

Mogućnost da se prijave imaju manifestacije održane u periodu od 01.03. 2018. do 28.02.2019.
PRAVILA GLASANjA:

Molimo Vas da prilikom glasanja obratite pažnju na sledeće:
1. U svakoj kategoriji možete glasati samo za jednog učesnika! Obratite pažnju na to, jer nakon datog glasa ne možete promeniti odluku i glasati za nekog drugog učesnika u datoj kategoriji.
2. Glasanje je anonimno.
3. Možete glasati za najbolje preduzeće/organizaciju u sve tri kategorije, a možete dati glas i samo u jednoj ili dve kategorije.